Vcházení

18
02
2014
Leave your thoughts

Ve vyschlých ústech šťastné noci
Hledám své cesty k příblížení
Přiložit ruku ku pomoci
Slastné to chvíle nespávání

Záblesky v očích zachycené
Říkaly vše svým tichem modrým
Štestí i smutek, ano i ne
Sen odplul v dálky. Zmizel. Jak. Dým.