A taxi zpívám

21
02
2014
Leave your thoughts

Z posledních sil a navzdory městu
Zpívám si polku na suchou cestu
Nevěřím očím a ani sluchu
Že kolem mě je jen stádo duchů

Strašidlům z minula a i těm budoucím:
Nejde se dostat dál, než si vás připustím
Na cestě bludištěm vlastního osudu
Ženu vás za sebou a pak zavřu do sudu.