Milování v přírodě

01
07
2012
Leave your thoughts

Čekala.
Čekala připravená už dlouhou dobu.
Představovala si první doteky. Zvědavá, jaké budou. Plná něhy a nedočkavosti z dlouhé chvíle pátrala v paměti po všech předchozích.
Vzpomínala.
Vzpomínala na sílu záchvěvů větru. Poryvy v proměnlivém rytmu. Na nekonečné čekání. Na splynutí. Dokonalé. Věčné. Opakující se. A hlavně pokaždé jiné.
Jako by zavzdychala. Její údolí se mu smála v ústrety. Obliny a hory s pevnými kapličkami bradavek.
Přicházel. Plný vůní, lehkosti. Blížil se v dlouhém povzdechu.
Je to vždy stejné a vždy jiné.
Nemohla ani rozlišit, kde se jí dotkl poprvé. Bylo to nádherné. Bylo to všeobjímající. Konečně to bylo tady.
Na tu krásnou krajinu vítr přinesl sníh.