Svítání

30
09
2013
Leave your thoughts

bq. Opar se vznáší nad poli, lukami.
Ve zvuku podzimu zní listů ťukání.
Jen lidé vstávají nectíc tu proměnu
Po létě stýskání.

bq. Nemohouc zastavit roční ty etapy
Zastydnou do léta. Podzim? Jen útrapy.
A krásu nevidí přes klapky na očích.
Půl-život čekání.