Otevřený dopis panu Fuksovi a panu Kalouskovi

16
04
2012
Leave your thoughts

Jako malý podnikatel a občan této země sleduji se stále větším znepokojením a údivem kroky evropské komise. Jsem ve věku, kdy si velmi dobře pamatuji doby, kdy jsme chtěli být s někým na věčné časy a nikdy jinak. EU pro mě svou přebujelou administrativou v tupém boji o vlastní moc představuje stejnou hrozbu. Píši tedy Vám, pane ministře, který jste ve své pozici i díky mému hlasu, a Vám, pane poslanče, který zastupujete konzervativní pravicovou stranu. Jak naložíte se zjevnými trendy zrušit národní státy výměnou za nedemokratické instituce EU, které si nikdo nevolí, ale přesto rozhodují o našich životech měrou nebývalou.

Vaše odpověď nebo případně mlčení rozhodne o tom, koho budu volit příště, nebo případně zda nezvolím emigraci, než nás EUSSR ožebračí zcela. O peníze, svobodnou volbu i životní prostor.

S pozdravem,
Jan Kořínek
Vysoká 5
Kosova Hora

PS: Tento dopis je otevřený.

Dear minister and member of Czech Parliament.

As a small entrepreneur and Czech citizen I am more and more concerned about how EU behaves. I remember times, when every Czech wanted to be with someone ever after and never otherwise. EU symbolizes to me the very same evil craving for nothing else but they own power over Europe. Therefore I am writing you, minister, who is in his position partly due my last vote, and you, Mr. Fuksa, who represents conservative party.

Píši tedy Vám, pane ministře, který jste ve své pozici i díky mému hlasu, a Vám, pane poslanče, který zastupujete konzervativní pravicovou stranu. Jak naložíte se zjevnými trendy zrušit národní státy výměnou za nedemokratické instituce EU, které si nikdo nevolí, ale přesto rozhodují o našich životech měrou nebývalou.

Vaše odpověď nebo případně mlčení rozhodne o tom, koho budu volit příště, nebo případně zda nezvolím emigraci, než nás EUSSR ožebračí zcela. O peníze, svobodnou volbu i životní prostor.

S pozdravem,
Jan Kořínek
Vysoká 5
Kosova Hora

PS: This is an open letter.